DISCLAIMER

 

Indien u gebruikt maakt van onze website, gaat u akkoord met de disclaimer.

 
Copyright:
Deze website wordt regelmatig geactualiseerd of aangevuld, ondanks onze zorg voor deze website is het mogelijk dat de inhoud hiervan niet altijd volledig of juist is.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van deze website.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging waarvan U alle kosten dient te dragen inclusief de kosten voor rechtsbijstand, advocaten enz. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van  uw gebruik op deze webpagina

 
  
Links:
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is (zie artikelen over (deep)linking).

 
  
Een link naar deze website:
Het is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website, een koppeling aan te brengen tussen uw site en deze site.
  
 

Schending van uw privacy:

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie.

Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via een mail aan webmaster@vleespaleisleeuwen.nl

Indien uw bezwaar redelijk en begrijpelijk is zal het betreffende onderdeel z.s.m. worden verwijderd van deze website. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.

 
  
Downloaden:
Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.
 
 
Directe/indirecte schade:
U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of dreigt voort te vloeien uit het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 
 
Toepasselijk recht:
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.